GDZIE ONA JEST? (2 WERSJA)

 

Zwycięstwo śmierć pochłonęło E A H A
Zwycięstwo pochłonęło śmierć E A H A
Więc i my zwyciężamy E A H A
Bo zmartwychwstał nasz Pan E A H A
Radujmy się bracia E A H A
Jeśli dzisiaj się kochamy E A H A
Radujmy się siostry E A H A
Jeśli miłujemy się E A H A

Gdzie ona jest E gis A
Gdzie ona jest H A gis
Gdzie ona jest - jej zwycięstwo E gis A H A gis

Gdzie jest o śmierci twe zwycięstwo E A H A
Gdzie jest o śmierci oścień twój E A H A
Zwycięstwo śmierć pochłonęło E A H A
Zwycięstwo śmierć pochłonęło E A H A
Radujmy się bracia E A H A
Jeśli dzisiaj się kochamy E A H A
Radujmy się bracia E A H A
Jeśli dzisiaj się kochamy E A H A

Gdzie ona jest E gis A
Gdzie ona jest H A gis
Gdzie ona jest - jej zwycięstwo E gis A H A gis