PSALM 13

 

Jak długo jeszcze będziesz zapominać mnie C G h F
I Twe oblicze przede mną będziesz ciągle kryć C G h F
Jak długo jeszcze będziesz zapominać mnie C G h F
I Twe oblicze przede mną ciągle będziesz kryć C G h F E

Spojrzyj na mnie, odpowiedz Jahwe, Panie mój C G h F
Oświeć me oczy, by śmierć nie pogrążyła mnie C G h F
Spojrzyj na mnie, odpowiedz Jahwe, Panie mój C G h F
Oświeć me oczy, by śmierć nie pogrążyła mnie C G h F E

Baruch ata, Adonai h G
Baruch ata, Adonai h G
Baruch ata, Adonai h G Fis

Aby mój wróg nie mówił "zwyciężyłem go" C G h F
Aby śmierć nie pogrążyła znowu mnie C G h F
Aby mój wróg nie mówił "zwyciężyłem go" C G h F
Aby śmierć nie pogrążyła znowu mnie C G h F E

Baruch ata, Adonai h G
Baruch ata, Adonai h G
Baruch ata, Adonai h G Fis

Ja zaufałem Twojej miłości Panie mój C G h F
Twoim zbawieniem rozraduje się mój duch C G h F
Zaśpiewam Jahwe, zaśpiewam Tobie, Panie mój C G h F
Zaśpiewam Jahwe, Rozraduje się mój duch C G h F E

O Panie mój, chciej się zatrzymać h G h G
O Panie mój, nie omijaj mnie h G Fis