PSALM 18

 

Kocham Cię, kocham Cię, Panie A1 D A1 D A2
Kocham Cię, kocham Cię, Panie A1 D A1 D A2 G D

Fale śmierci ogarniały mnie A2 G D
Przerażały mnie trąby Beliala A2 G D
Ściskały mnie pęta Szeolu A2 G D
Pochwycony byłem w sidła śmierci A2 G D

Kocham Cię, kocham Cię, Panie A1 D A1 D A2
Kocham Cię, kocham Cię, Panie A1 D A1 D A2 G D

Wołałem Pana w moim udręczeniu A2 G D
Mego Boga, mego Boga przyzywałem A2 G D
I usłyszał mój głos ze swej świątyni A2 G D
I dotarł do Jego ucha mój krzyk A2 G D

Kocham Cię, kocham Cię, Panie A1 D A1 D A2
Kocham Cię, kocham Cię, Panie A1 D A1 D A2 G D

I ziemia poruszyła się i zadrżała A2 G D
I fundamenty świata się odsłoniły A2 G D
I wyciągnął swą rękę i mnie pochwycił A2 G D
Wydźwignął mnie z głębokości wód A2 G D

Kocham Cię, kocham Cię, Panie A1 D A1 D A2
Kocham Cię, kocham Cię, Panie A1 D A1 D A2 G D

 

A1 A2
E|-2--|-5--|
H|-5--|-0--|
G|-2--|-5--|
D|-0--|-0--|
A|----|-0--|
E|----|----|