SEE I & I

 

See I & I Riff
See I & I Riff
See I & I Riff
See I & I Riff
Can you see Jah love Riff
See I & I Riff
See I & I Riff
See I & I Riff
Can you see Jah love Riff
Can you see Jah love Riff

You teach me how to live Riff
You teach me how to love Riff
More I live, more I love Riff
You teach me how to live Riff
You teach me how to love Riff
More I live, more I love Riff
More I love Riff

See I & I Riff
See I & I Riff
See I & I Riff
Can you see Jah love Riff
Feel I & I Riff
Feel I & I Riff
Feel I & I Riff
Can you feel Jah love Riff
Can you feel Jah love Riff
Can you feel Jah love Riff
Can you feel Jah love Riff

You teach me how to live Riff
You teach me how to love Riff
More I live, more I love Riff
You teach me how to live Riff
You teach me how to love Riff
More I live, more I love Riff
More I love Riff

 

Riff
E|----------------------|
H|----------------------|
G|----------------------|
D|-7...-10...-5...-3...-|
A|-7...-10...-5...-3...-|
E|-5...--8...-3...-1...-|