Jak stroić gitarę grając kawałki 2Tm2,3?


Witam!!!

Na początek dlaczego to piszę. Otóż od pewnego czasu trochę bawiłem się w rozpisywanie tabulatur zesołu 2 Tm 2,3. Każdy kto słyszał ten zespół i chociaż raz próbował zagrać  któryś z ich utworów na gitarze stawał czasami przed poważnymi  trudnościami. Otóż niektóre dźwięki były niższe, niż te, które można wydobyć z gitary. Dzieje się tak, gdyż muzycy Tymoteusza po prostu przestrajają swoje instrumenty. Na dwóch dotychczasowych płytach możemy usłyszeć 7 słownie SIEDEM (jeżeli mnie pamięć nie myli) różnych strojeń, przy czym na pierwszej płycie stosują 5 różnych  strojeń, a na drugiej już tylko 4 (dwa - klasyczne EADGHE i Dropped D występuje na obu pierwszych albumach). Do takich dziwnych może wniosków  doszedłem po wielu obejrzanych koncertach (czasami Litza używał trzech  (+klasyczna) różnie nastrojonych gitar i jeszcze je przestrajał  w trakcie). Na ostatniej płycie PASCHA 2000 muzycy trochę ochłonęli i uzywają juz tylko jednego strojenia - dropped-H.

Teraz pokrótce wyjaśnię strojenia z pierwszej płyty.

2 Tm 2,3 "Przyjdź":

 1. EADGHE - strojenie tzw. klasyczne, najbardziej popularne. Na tej płycie w tym trojeniu grane są utwory:

  - "Jezus jest Panem"
  - "Kantyk Trzech młodzieńców"
  - "W obliczu aniołów"
  - "Słuchaj Izraelu"

 2. DADGHE - strojenie tzw. Dropped D - najniższą strunę zestrajamy o sekundę wielką w dół. Mimo pozorów (w kilku utworach cała gitara zestrojona jest sekundę wielką w dół) na tej płycie w tym strojeniu grany jest tylko:

  - "Psalm 8"

 3. CGCFAD - strojenie tzw Dropped C - cała gitara zestrojona sekundę wielką w dół, najniższa struna dodatkowo jeszcze o jedną wielką sekundę.

  - "Magnificat"
  - "Getsemani"

 4. DGCFAD - nie znam nazwy - cała gitara zestrojona sekundę wielką w dół. W czasie koncetru muzycy przestrajali między utworami gitary z dropped C do tego właśnie strojenia i grali np.

  - "Kto nas odłączy"
  - "Uwiodłeś mnie Panie"

 5. BFBD#GC - dropped B - cała gitara tercja wielka w dół + najniższa struna jeszcze sekundę wielką w dół. Używali tego strojenia w najcięższych utworach:

  - "Marana tha"
  - "Benedictus" (sic!)

Taka wielka ilość strojeń powodowała problemy (to chyba jasne) i czasami sami muzycy się gubili której i jak nastrojonej gitary do danego utwory użyć (np. koncert w Ząbkach z września zeszłego roku).
Na drugiej płycie występuja już tylko 4 strojenia (na szczęście dla rozpisujących tabulatury  - pozdrowienia dla Zeusa) co pozwala na używanie na koncertach dwóch gitar (+klasyczna Litzy) Są to:


2 Tm 2,3 "2 Tm 2,3"

 1. EADGHE - klasyczne

  - "Psalm 13"
  - "Satbat Mater"
  - "Jahwe, tyś Bogiem mym"
  - "Kim jest ta"           |
  - "Psalm 51"             /   - najprawdopodobniej, jeszcze się ich
  - "Psalm 18"           /        nie nauczyłem

 2. DADGHE - strojenie tzw. Dropped D - najniższą strunę zestrajamy o sekundę wielką w dół. Na tej płycie w tym strojeniu grane są utwory:

  - "IV Pieśń Sługi Pańskiego"
  - "Psalm 34"

 3. H F# H E G# C# - Dropped H - pośrednie między Dropped C a Dropped B. Cała gitara nastrojona tercję małą w dół, najniższa struna dodatkowo sekundę wielką w dół. W tym strojeniu grana jest większość ciężkich utworów z drugiej płyty:

  - "Shema Israel, Adonai elohenu, Adonai Ehad"
  - "II Pieśń Sługi Pańskiego"
  - "Shlom leh Mariam"
  - "Z tą samą miłością, w tym samym duchu"

 4. C# F# H E G# C# - nie znam nazwy - cała gitara zestrojona tercję małą w dół. Od Dropped H różni sie tylko nastrojeniem jednej struny.

  - "Psalm 103"
  - "Amen"

Na ostatniej płycie występuje juz tylko jedno strojenie - Dropped-H


2 Tm 2,3 - "Pascha 2000"

Wszystkie utwory oprócz "Psalm 23" strojenie Dropped-H

Oczywiście żeby grać utwory Tymoteusza nie trzeba tak często przestrajać gitary. Właściwie można je wszystkie zagrać wykorzystując strojenie klasyczne bądź Dropped D. Nie gramy wtedy w tonacji oryginalnej, ale trudno.


sekunda wielka = 2 progi
tercja mała = 3 progi
tercja wielka = 4 progi