W OBLICZU ANIOŁÓW (1 WERSJA)

 

Dzięki Ci Panie z całego serca a
Twa obietnica przewyższyła Twoją sławę a
Gdy Cię wzywałem,Tyś mi odpowiedział a
Dałeś mej duszy moc i odwagę a
O Panie, chwalić Cię będą a
Królowie całej ziemi a
Usłyszeli Twe słowa, śpiewać będą o Twych drogach a
Bo wiedzą, jak wielka jest Twa miłość a

W obliczu aniołów pragnę wielbić Cię F a
W obliczu aniołów psalmy śpiewać chcę F a
Sławić będą imię Twe, za Twą wierną miłość do mnie F a
Za Twą wierną miłość do mnie a
Sela, sela, sela a G F
Sela, sela, sela a G F
Sela, sela, sela a G F

Pan jest dostojny i widzi uniżonych a
I już z daleka poznaje ludzi pysznych a
Kiedy chodzę pośród utrapienia a
Wyciąga rękę, od zła mnie wybawia a
Jahwe dokona we mnie tego, co rozpoczął a
Bo na wieki jego miłosierdzie a
On nie odrzuca dzieła rąk swoich a
O Panie, o Panie, nie opuszczaj nas a

W obliczu aniołów pragnę wielbić Cię F a
W obliczu aniołów psalmy śpiewać chcę F a
Sławić będą imię Twe, za Twą wierną miłość do mnie F a
Za Twą wierną miłość do mnie a
Sela, sela, sela a G F
Sela, sela, sela a G F
Sela, sela, sela a G F

Dzięki Ci Panie z całego serca a
Twa obietnica przewyższyła Twoją sławę a
Gdy Cię wzywałem,Tyś mi odpowiedział a
Dałeś mej duszy moc i odwagę a
O Panie, chwalić Cię będą a
Królowie całej ziemi a
Usłyszeli Twe słowa, śpiewać będą o Twych drogach a
Bo wiedzą, jak wielka jest Twa miłość a

W obliczu aniołów pragnę wielbić Cię F a
W obliczu aniołów psalmy śpiewać chcę F a
Sławić będą imię Twe, za Twą wierną miłość do mnie F a
Za Twą wierną miłość do mnie a
Sela, sela, sela a G F
Sela, sela, sela a G F
Sela, sela, sela a G F