SHEMA ISRAEL ADONAI ELOHENU ADONAI EHAD

Szema Izrael, Adonai Elohenu
Szema Izrael, Adonai Ehad

Adonai Elohenu - Adonai Elohenu - Ehad
Adonai Elohenu - Elohenu Adonai

Będziesz kochać Pana całym swoim sercem,
całym swym umysłem, całą swoją mocą

"W zwoju księgi o mnie napisano,
że mam Panie pełnić Twoją wolę
Boże mój tego właśnie pragnę,
Twego prawa w głębi mego serca"

Adonai Elohenu - Adonai Elohenu - Ehad
Adonai Elohenu - Elohenu Adonai

Będziesz kochać Pana całym swoim sercem,
całym swym umysłem, całą swoją mocą

"W zwoju księgi o mnie napisano,
że mam Panie pełnić Twoją wolę
Boże mój tego właśnie pragnę,
Twego prawa w głębi mego serca"

Adonai Elohenu - Adonai Elohenu - Ehad
Adonai Elohenu - Elohenu Adonai

Szema Izrael, Adonai Elohenu
Szema Izrael, Adonai Ehad
Szema Izrael, Adonai Elohenu, Szema Izrael

???

II PIEŚŃ SŁUGI PAŃSKIEGO

Wyspy dalekie, narody wszystkie
Tak mówi Pan, Święty Izraela:
"Do tego, kto ma życie sponiewierane,
jest wzgardą ludów, do sługi panujących."
Ja w dzień zbawienia wysłuchałem Ciebie,
w dniu Mojej łaski wspomogę Ciebie
Lecz syjon mówił: "Bóg mnie opuścił"
- jak może matka zapomnieć o swym dziecku?

Królowie cię ujrzą, ujrzą i staną zdumieni
książęta całej ziemi na twarz upadną,
bo ja Cię wybrałem, ja Cię wybrałem!

"Lecz choćby nawet matka zapomniała o swym dziecku,
Ja nie zapomnę, Ja nie zapomnę Ciebie
Popatrz na moich dłoniach mam cię wypisaną,
na moich dłoniach mam cię wypisaną."

Królowie cię ujrzą, ujrzą i staną zdumieni
książęta całej ziemi na twarz upadną,
bo ja Cię wybrałem, ja Cię wybrałem!

z Księgi Izajasza 49,1-16
 
 

PSALM 13

Jak długo jeszcze
będziesz zapominać mnie
i Twe oblicze przede mną
ciągle będziesz kryć?
Spojrzyj na mnie,
odpowiedz Jahwe, Panie mój
oświeć me oczy,
by śmierć nie pogrążyła mnie!

Baruch ata, Adonai!

Aby mój wróg nie mówił
"zwyciężyłem go",
aby śmierć nie
pogrążyła znowu mnie.

Baruch ata, Adonai!

Ja zaufałem Twojej
miłości Panie mój
Twoim zbawieniem
rozraduje się mój duch
zaśpiewam Jahwe,
zaśpiewam Tobie, Panie mój
zaśpiewam Jahwe,
rozraduje się mój duch!

O Panie mój, chciej mnie zatrzymać
o Panie mój, nie omijaj mnie.

SHLOM LECH MARIAM

Shlom lech Mariam
maliat tai buta
maran maran amech

Tyś jest miejscem obok mnie,
które Pan pokazał Mojżeszowi
Tyś jest ową skalną szczeliną,
którą Bóg przykrył swoją ręką
gdy przechodziła Jego chwała
gdy przechodziła Jego moc

Shlom lech Mariam
maliat tai buta
maran maran amech

Ty, która nas uwalniasz
od ognia namiętności
Jesteś arką przymierza
Tą, która nosi Pana
świątynią Jego szechina

Shlom lech Mariam...
szechina szechina szechina...
Shlom lech Mariam...
 
 

JAHWE TYŚ BOGIEM MYM

Jahwe, Tyś Bogiem mym,
dusza moja pragnie z Tobą być
Jahwe, Tyś Bogiem mym,
ma nadzieja w miłosierdziu Twym

Jesteśmy wiatrem i nikt nas nie słyszy
Jesteśmy ciemnością i nikt nas nie prowadzi
Jesteśmy zgliszczem, jesteśmy pustynią
Przyjdź Panie, przyjdź, Maranatha!

Jesteśmy zimnem i nikt nas nie okrywa
Jesteśmy pętani i nikt nas nie uwalnia
Jesteśmy łzami i nikt nas nie osusza
Przyjdź Panie, przyjdź, Maranatha!

Twój Duch jak wiatr - jak wiatr:
skąd przybywa i dokąd podąża
nie wie nikt - nie wie nikt - tylko Ty!

Niebiosa deszcz z góry spuście,
o chmury świętego ześlijcie,
o Ziemio otwórz się Ziemio
Daj Zbawiciela Daj!

Jesteśmy bólem i nikt nie dostrzega
Przyjdź Panie, przyjdź, Maranatha

z Księgi Izajasza 25,1-8 45,8
z Ewangeli Św.Jana 3,8

PSALM 34

Błogosławić będę Pana w każdym czasie
na moich ustach zawsze Jego chwała
Będę chlubić się w Panu
niech usłyszą pokorni i weselą się

Śpiewajcie wraz ze mną Panu
śpiewajmy razem Jego imieniu
Bo szukałem Pana i mi odpowiedział
i od wszelkiej trwogi mnie uwolnił

Anioł Pański stawia oboz warowny
wokół tych, co się Go boją i ich zbawia.
Oto biedak woła, a Pan go wysłuchuje
i wybawia ze wszystkich jego ucisków

Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan
szczęśliwy człowiek, który chroni się u Niego

Wiele jest prób, które czekają sprawiedliwego
lecz ze wszystkich Pan go uwalnia
Wołają do niego, a Pan ich wysłuchuje
i wybawia ze wszystkich ucisków

Błogosławić będę Pana w każdym czasie
 
 

PSALM 103

Błogosław duszo moja Pana
i całe moje wnętrze święte Imię Jego

Błogosław duszo moja Pana
nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo łagodny

PSALM 18

Kocham Cię, kocham Cię, Panie

fale śmierci ogarniały mnie
przerażały mnie trąby Beliala
ściskały mnie pęta Szeolu
pochwycony byłem w sidła śmierci

Kocham Cię, kocham Cię, Panie

Wołałem Pana w moim udręczeniu
mego Boga, mego Boga przyzywałem
i usłyszał mój głos ze swej świątyni
i dotarł do Jego ucha mój krzyk
i ziemia poruszyła się i zachwiała
zadrżały fundamenty gór
i wyciągnął swą rękę i mnie pochwycił
wydźwignął mnie z głębokości wód

Kocham Cię, kocham Cię, Panie
 

IV PIEŚŃ SŁUGI PAŃSKIEGO

Nie ma z Nim żadnego wdzięku
nie ma w Nim żadnego blasku
aby na Niego popatrzeć
ani wyglądu by nam się podobał

Wzgardzony, przez ludzi odepchnięty
Mąż boleści z cierpieniem oswojony

Lecz on wziął na siebie wszystkie nasze winy
lecz on wziął na siebie wszystkie nasze bóle
każdy z nas obrócił się ku błędnej drodze

Udręczony, lecz sam dał się gnębić
ust nie otworzył jak baranek wiedziony na zabicie

Zakrywa się przed Nim twarz ...

Wzgardzony przez ludzi odepchnięty
Mąż boleści z cierpieniem oswojony
udręczony, poczytany za nic
mąż boleści z cierpieniem oswojony
lecz On wziął na siebie wszystkie nasze grzechy
lecz on wziął na siebie wszystkie nasze bóle
każdy z nas obrócił się ku błędnej drodze

udręczony, lecz sam dał się gnębić
ust nie otworzył, jak baranek wiedziony na zabicie
jak baranek wiedziony na zabicie

Zakrywa się przed Nim twrz ...

z Księgi Izajasz 53,2nn

BĄDZ WOLA TWOJA

Bądź wola Twoja, Ojcze,
Bądź wola Twoja

z Ewangeli Św. Mateusza 26,42
 
 

AMEN

Amen, amen, amen

Błogosławieństwo, chwałę i mądrość
i dziękczynienie oddajmy Bogu,
cześć i moc i wszystką potęgę
cześć i moc oddajmy Bogu

Amen, amen, amen

To ci, którzy przychodzą
z wielkiego, z wielkiego utrapienia
to ci, to ci, którzy przychodzą
z wielkiego, z wielkiego utrapienia
i opłukali swe szaty i je wybielili
we krwi Baranka

Amen, amen, amen

Kim są i skąd przychodzą?
Kim są i skąd przychodzą?
To ci, to ci, którzy przychodzą
z wielkiego, z wielkiego utrapienia
to ci, to ci, którzy przychodzą
z wielkiego, z wielkiego utrapienia
i opłukali swe szaty i je wybielili
we krwi, we krwi Baranka

Amen, amen, amen

z Apokalipsy Św. Jana 7,12-14

KIM JEST TA

Kim jest ta, kim jest ta
Kim jest ta co wyłania się z pustyni
idzie wsparta na swym oblubiencu

Pod jabłonią obudziłem cię
gdzie poczęła cię twoja matka
tam gdzie twa matka urodziła cię
gdzie zrodziła cię twoja matka

Kim jest ta, kim jest ta co wyłania się z pustyni
idzie wsparta na swym oblubiencu

Połóż mnie jak pieczęć na twym sercu
jak tatuaż na swym ramieniu
bowiem miłość jest mocna jak śmierć
tak jak płomien co przychodzi od Pana

połóż mnie jak pieczęć na twym sercu
jak tatuaż na swym ramieniu
bowiem miłość jest mocna jak śmierć
tak jak płomien co przychodzi od Pana

I choćbyś chciał oddać za miłość wszystkie swoje bogactwa
to znalazłbyś tylko pogardę, znalazłbyś tylko pogardę

z Pieśni na Pieśniami 8,5-7
 
 

STABAT MATER

Fac, ut ardeat cor meum
In amando Christum deum
Ut sibi complaceam

Z TĄ SAMĄ MIŁOŚCIĄ W TYM SAMYM DUCHU

Z tą samą miłością, w tym samym duchu
z tym samym nastawieniem
niczego dla próżnej chwały
niczego z rywalizacji ale wszystko z pokorą
widząc pragnienie innych
poważając ich więcej niż siebie
w tym samym duchu co Jezus

Bóg Go wywyższył
i dał Mu Imię ponad wszelkie imiona
aby ugięło się każde kolano i każdy język wyznał

Ku chwale Boga Ojca - Jezus jest Panem

z Listu Do Filipian 2, 1-11
 
 

PSALM 51

Zmiłuj się Boże nade mną,
zmiłuj się Boże nade mną
w ogromie swej miłości zgładź moją nieprawość
obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego
uznaję bowiem nieprawość moją
a grzech mój jest zawsze przede mną
urodziłem się obciążony winą
i jako grzesznika poczęła mnie matka
przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem co złe jest w Twoich oczach
dlatego okazujesz się sprawiedliwy
w Twoich wyrokach i prawy w swoim sądzie
oczyść mnie hyzopem a stanę się czysty
obmyj mnie a nad śnieg wybieleję
spraw bym odczuł radość i wesele
rozradują się kości, które skruszyłeś
odwróć swój wzrok od moich grzechów
i zmaż wszystkie moje przewinienia.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha
nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi Świętego Ducha Twego
przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i odnów we mnie ducha ofiarnego
będę błądzących nauczał dróg Twoich
i wrócą do Ciebie grzesznicy
uwolnij mnie od krwi, Boże mój zbawco
język mój będzie sławić Twoją sprawiedliwość
Panie, otwórz wargi moje
a usta moje będą głosić Twoją chwałę
ofiarą bowiem Ty się nie radujesz
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz
moją ofiarą dla Boga jest duch skrzuszony
pokornym sercem Ty, o Boże nie wzgardzisz
okaż Syjonowi łaskę swej miłości
odbuduj mury Jereuzalem
zmiłuj się Boże nade mną
zmiłuj się w swoim miłosierdziu