1. SHEMA ISRAEL ADONAI ELOHENU ADONAI EHAD
 2. II PIE¦Ń SŁUGI PAŃSKIEGO
 3. PSALM 13
 4. SHLOM LECH MARIAM
 5. JAHWE TY¦ BOGIEM MYM
 6. PSALM 34
 7. PSALM 103
 8. PSALM 18
 9. IV PIE¦Ń SŁUGI PAŃSKIEGO
 10. BˇD¬ WOLA TWOJA
 11. AMEN
 12. KIM JEST TA
 13. STABAT MATER
 14. Z Tˇ SAMˇ MIŁO¦CIˇ
 15. PSALM 51