SHALOM

HEVENU SZALOM ALEHEM

POSŁAŁ GO ABY OPATRZYŁ RANY
OPATRZYŁ RANY SERC ZŁAMANYCH
BY ZAPOWIADAŁ WSZYSTKIM WOLNOŚĆ
WIĘŹNIOM I TYM KTÓRZY SĄ W NIEWOLI

SHALOM

ABY POCIESZYĆ ZASMUCONYCH
I TYCH CO PŁACZĄ NA SYJONIE
OLEJ RADOŚCI ZAMIAST SZATY SMUTKU
PIEŚŃ CHWAŁY ZAMIAST ZGNĘBIENIA NA DUCHU

HEVENU SZALOM ALEHEM
SHALOM

PSALM 40

ILE CUDÓW UCZYNIŁEŚ DLA NAS BOŻE
ILE PLANÓW, W KTÓRYCH NIKT CI NIE DORÓWNA
TEGO WŁAŚNIE PRAGNIE DUSZA MOJA
TWEGO PRAWA W GŁĘBI MEGO SERCA

ZAUFAŁEM MEMU PANU
ON POCHYLIŁ SIĘ NADE MNĄ
I WYSŁUCHAŁ MEGO GŁOSU
ON POCHYLIŁ SIĘ NADE MNĄ

W MOJE USTA WŁOŻYŁ SWOJĄ NOWĄ PIEŚŃ
W MOICH USTACH UWIELBIENIE MEGO BOGA
POŁOŻYŁEM SWOJĄ UFNOŚĆ PANIE W TOBIE
ZAUFAŁEM, ZAUFAŁEM TOBIE

GDY USŁYSZAŁEM JEGO GŁOS
NA ZAWSZE PRAGNĘ WIELBIĆ GO
BŁOGOSŁAWIONY ZAWSZE BĄDŹ PANIE MÓJ
 
 

PSALM 122

DLA MIŁOŚCI MOICH BRACI
DLA MIŁOŚCI MOICH PRZYJACIÓŁ
BĘDĘ MÓWIŁ BĘDĘ MÓWIŁ
POKÓJ NIECH BEDZIE TOBIE

RADOŚĆ GDY MI POWIEDZIANO
PÓJDŹMYDO DOMU PANA
OTO JUŻ STOJĄ NASZE STOPY
W TWYCH BRAMACH MIASTO ŚWIĘTE

DLA MIŁOŚCI MOICH BRACI
DLA MIŁOŚCI MOICH PRZYJACIÓŁ
BĘDĘ MÓWIŁ BĘDĘ MÓWIŁ
POKÓJ NIECH BEDZIE TOBIE

JERUZALEM, JERUZALEM
ZNOWU ODBUDOWANE

TAM WSTĘPUJĄ RAZEM
POKOLENIA PANA
WEDŁUG PRAWA IZRAELA
ABY WIELBIĆ, ABY WIELBIĆ PANA

JERUZALEM, JERUZALEM
ZNOWU ODBUDOWANE

PROŚCIE O POKÓJ, PROŚCIE O POKÓJ
DLA JERUZALEM
NIECH MAJĄ POKÓJ
NIECH MAJĄ POKÓJ
CI KTÓRZY CIĘ KOCHAJĄ

SZEMA IZRAEL

POŁOŻE MOJE SŁOWA NA DOMU TWEGO DRZWIACH
JAK ZNAK POMIĘDZY OCZY NA TWOICH RĘKACH ZNAK

SZEMA IZRAEL

BĘDZIESZ O NICH MÓWIŁ TWÓJ SYN USŁYSZY JE
PRZYKAZANIE ŻYCIE SZEMA IZRAEL

SZEMA IZRAEL

PRZYKAZANIE NOWE DZIŚ DAJĘ WAM
KOCHAJCIE NIEPRZYJACIÓŁ, A JA WAM ŻYCIE WIECZNE DAM

SZEMA IZRAEL
 
 

LIST DO KOŚCIOŁA

ZNAM TWOJE POSĘPOWANIE NIE JESTEŚ ZIMNY, ANI GORĄCY
OBYŚ BYŁ ZIMNY, ALBO GORĄCY NIE ZAŚ LETNI

MÓWISZ JESTEM BOGATY, NICZEGO MI NIE BRAK
A NIE ZDAJESZ SOBIE SPRAWY ŻE JESTEŚ NIESZCZĘŚLIWY
GODNY WSÓŁCZUCIA UBOGI, ŚLEPY I NAGI

RADE CI U MNIE ZAKUPIĆ ZŁOTA I BIAŁE SZATY
BALSAM NA OCZY ABYŚ MÓGŁ PRZEJRZEĆ

TYCH KTÓRYCH KOCHAM, DOŚWIADCZAM
BĄDZ WIĘC GORLIWY I OPAMIĘTAJ SIĘ
SŁUCHAJ MOJEGO GŁOSU
SŁUCHAJ MEGO GŁOSU

PSALM 23

PAN JEST MYM PASTERZEM, NIE BRAK MI NICZEGO
POZWALA MI LEŻEĆ NA ZIELONYCH PASTWISKACH
PROWADZI MNIE NAD WODY, GDZIE MOGĘ ODPOCZĄĆ
ORZEŹWIA MOJĄ DUSZĘ
WIEDZIE MNIE PO WŁAŚCIWYCH ŚCIEŻKACH
PRZEZ WZGLĄD NA SWOJE IMIĘ
CHOCIAŻBYM CHODZIŁ CIEMNĄ DOLINĄ
ZŁA SIĘ NIE ULĘKNĘ,BO TY JESTEŚ ZE MNĄ
 
 

NIE LĘKAJ SIĘ

KIEDY WILK ZAMIESZKA Z BARANKIEM
PANTERA LEŻEĆ BĘDZIE Z KOŹLĘCIEM
LEW I CIELE RAZEM PAŚĆ SIĘ BĘDĄ
BO ZŁA NIE BĘDZIE JUŻ

POWIEDZCIE TO, POWIEDZCIE TO UBOGIM
POWIEDZCIE TO, POWIEDZCIE TO GRZESZNIKOM
NIE LĘKAJ SIĘ, NIE LĘKAJ SIĘ

NIEMOWLĘ IGRAĆ BĘDZIE PRZY NORZE KOBRY
LEW BĘDZIE JADŁ SŁOMĘ JAK WÓŁ
DZIECKO WŁOŻY RĘKĘ W GNIAZDO WĘŻA
DZIECKO WŁOŻY RĘKĘ W GNIAZDO WĘŻA
BO ZŁA NIE BĘDZIE JUŻ

POWIEDZCIE TO, POWIEDZCIE TO UBOGIM
POWIEDZCIE TO, POWIEDZCIE TO GRZESZNIKOM
NIE LĘKAJ SIĘ, NIE LĘKAJ SIĘ

DZISIAJ PAN WYCIĄGA SWOJĄ RĘKĘ
DZISIAJ PAN OTWIERA TOBIE DROGĘ
KRZYKNĄ Z RADOŚCI JĘZYKI NIEMYCH
OTWORZĄ SIĘ DZIŚ OCZY ŚLEPYCH
BO ZŁA NIE BĘDZIE JUŻ

POWIEDZCIE TO GRZESZNIKOM
POWIEDZCIE TO UBOGIM
POWIEDZCIE TO SAMOTNYM
POWIEDZCIE TO CIERPIĄCYM
NIE LĘKAJ SIĘ, NIE LĘKAJ SIĘ

POZWÓLCIE DZIECIOM

POZWÓL DZIECKU CO W TOBIE JEST DO MNIE PRZYJŚĆ
POZWÓL DZIECKU NIE ZABRANIAJ MU
IDŹ SPRZEDAJ WSZYSTKO CO MASZ, ROZDAJ UBOGIM
I DO MNIE PRZYJDŹ

POZWÓLCIE DZIECIOM PRZYCHODZIĆ DO MNIE
POZWÓLCIE DZIECIOM NIE ZABRANIAJCIE
POZWÓLCIE DZIECIOM PRZYCHODZIĆ DO MNIE
POZWÓLCIE DZIECIOM

DO TAKICH NALEŻY KRÓLESTWO NIEBIESKIE
KTO STANIE SIĘ JAK DZIECKO TEN WEJDZIE TAM
KAŻDY KTO JEST DZIECKIEM NALEŻY DO MNIE
BO DZIECKO KOCHA I DO MNIE CHCE

POZWÓLCIE DZIECIOM PRZYCHODZIĆ DO MNIE
POZWÓLCIE DZIECIOM NIE ZABRANIAJCIE
POZWÓLCIE DZIECIOM PRZYCHODZIĆ DO MNIE
POZWÓLCIE DZIECIOM

POZWÓL DZIECKU CO W TOBIE JEST
POZWÓL DZIECKU NIE ZABRANIAJ MU
IDŹ I SPRZEDAJ WSZYSTKO CO MASZ
IDŹ SPRZEDAJ WSZYSTKO I DO MNIE PRZYJDŹ

POZWÓLCIE DZIECIOM PRZYCHODZIĆ DO MNIE
POZWÓLCIE DZIECIOM NIE ZABRANIAJCIE
POZWÓLCIE DZIECIOM PRZYCHODZIĆ DO MNIE
POZWÓLCIE DZIECIOM
 
 

GDZIE ONA JEST

GDZIE JEST O ŚMIERCI TWE ZWYCIĘSTWO
GDZIE JEST O ŚMIERCI OŚCIEŃ TWÓJ
ZWYCIĘSTWO ŚMIERĆ POCHŁONĘŁO
ZWYCIĘSTWO ŚMIERĆ POCHŁONĘŁO
RADUJMY SIĘ BRACIA
JEŚLI DZISIAJ SIĘ KOCHAMY
RADUJMY SIĘ BRACIA
JEŚLI DZISIAJ SIĘ KOCHAMY

GDZIE ONA JEST?
GDZIE ONA JEST?
(GDZIE JEST) JEJ ZWYCIĘSTWO?

zWYCIĘSTWO ŚMIERĆ POCHŁONEŁO
ZWYCIĘSTWO POCHŁONEŁO ŚMIERĆ
WIĘC I MY ZWYCIĘŻAMY
BO ZMARTWYCHWSTAŁ NASZ PAN
RADUJMY SIĘ BRACIA
JEŚLI DZISIAJ SIĘ KOCHAMY
RADUJMY SIĘ SIOSTRY
JEŚLI MIŁUJEMY SIĘ

GDZIE ONA JEST?
GDZIE ONA JEST?
(GDZIE JEST) JEJ ZWYCIĘSTWO?

EFFATHA

WYRWAŁ NAS Z PASZCZY LWA
POKONAŁ ŚMIERĆ POKONAŁ STRACH
 
 

PSALM 130

Z GŁĘBOKOŚCI WOŁAM DO CIEBIE:
PANIE, WYSŁUCHAJ MEGO GŁOSU!
NIECH TWE USZY BĘDĄ OTWARTE
NA GŁOS MOJEJ MODLITWY!
JEŚLI ZACHOWASZ PAMIĘĆ O GRZECHACH, PANIE,
KTÓŻ SIĘ OCALI, KTÓŻ CIE OCALI?
LECZ TY UDZIELASZ PRZEBACZENIA,
BO TY JESTEŚ PEŁEN MIŁOŚCI.

PAN BÓG ODKUPIŁ IZRAELA
PAN BÓG ODKUPIŁ IZRAELA ZE WSZYSTKICH JEGO GRZECHÓW