GENESIS

utwór instrumentalny

MARANA THA

Duch Pana na Nim spoczął
On zapowie prawo
Wszystkim narodom
On nie będzie się spierał
I nie będzie krzyczał
Nie usłyszą Jego głosu
Na ulicach

Marana Tha!

Bóg ujął go za rękę
On jest sługą Pana,
Światłem narodów
On otwiera oczy,
On uwalnia jeńców
Tych co mieszkają
W ciemnościach
Nie złamie trzciny nadłamanej
Ani knota nie dogasi tlącego
On otwiera oczy,
On uwalnia jeńców
Tych co mieszkają
w ciemnościach

Marana Tha!

Księga Izajasza 42,1-7,
Apokalipsa św. Jana 22,20
 
 

JEZUS JEST PANEM

Jezus
Tylko Jezus jest Panem
Amen

Z listu Św. Pawła do Filipian 2,5-11

PSALM 8

O Panie nasz Panie,
O Boże nasz
Jak przedziwne Twe imie
Po wszystkiej ziemi
Tyś swój majestat
Wyniósł nad niebiosa,
A usta dzieci i niemowląt
Oddają Ci chwałę

Gdy patrzę na Twe niebo,
Dzieło palców Twoich,
Na Księżyc i na gwiazdy,
Któreś Ty utwierdził,
Czymże jest człowiek,
Że o nim pamietasz
I czym Syn Człowieczy,
Że o niego się troszczysz

Uczyniłeś Go
Niewiele mniejszym od aniołów
Chwałą i czcią Go uwieńczyłeś,
Obdarzyłeś Go władzą
Nad dziełami rąk Twoich
Wszystko złożyłeś
Pod Jego stopy.
Owce i bydło,
I polne stada,
Ptactwo powietrzne
I ryby morskie,
Wszystko, co szlaki
Mórz przemierza

O Panie nasz Panie,
O Boże nasz
Jak przedziwne Twe imię
Po wszystkiej ziemi

Księga Psalmów
 
 

KTO NAS ODŁĄCZY

Kto nas odłączy
Od miłości Boga?
Może Jezus Chrystus
Ten, który umarł, Ten,
Który zmartwychwstał,
Ten, który siedzi
Po prawicy Ojca
Za nami się wstawia

Utrapienie, ucisk,
Czy prześladowanie
Głód, pragnienie czy nagość,
Jeśli we wszystkim tym
Zwyciężamy
To dlatego,
Że On nas kocha

I jesteśmy pewni,
Że ani śmierć, ani życie
Ani terażniejszość,
Ani przyszłość,
Ani co wysokie,
Ani co głębokie,
Ani żadne inne stworzenie
Nie zdoła nas
Odłączyć od Boga
Nie zdoła nas odłączyć
Od miłości Boga
Kto nas odłączy
Od miłości Boga?

Z listu do Rzymian 8,35-39

KANTYK TRZECH MŁODZIEŃCÓW W PIECU OGNISTYM

Wszystkie dzieła Pańskie błogosławcie Pana
Aniołowie Pańscy błogosławcie Pana
I wy, niebiosa, błogosławcie Pana
Wody ponad niebem błogosławcie Pana
Wszystkie potęgi błogosławcie Pana
Słońce i księzycu błogosławcie Pana
Gwiazdy nieba błogosławcie Pana
Deszcze i rosy błogosławcie Pana
Wichry niebieskie błogosławcie Pana
Ogniu i żarze błogosławcie Pana
Chłodzie i upale błogosławcie Pana
Rosy i szrony błogosławcie Pana

Chwalcie Go
I na wieki wysławiajcie
Mrozy i zimna błogosławcie Pana
Lody i śniegi błogosławcie Pana
Dni i noce błogosławcie Pana
Światło i ciemności błogosławcie Pana
Błyskawice i chmury błogosławcie Pana
Cała ziemio błogosławcie Pana
Góry i pagórki błogosławcie Pana
Rośliny ziemi błogosławcie Pana
Wszystkie źródła błogosławcie Pana
Morza i rzeki błogosławcie Pana
Potwory morskie błogosławcie Pana
Ptaki powietrzne błogosławcie Pana

Chwalcie Go
I na wieki wysławiajcie

Dzikie zwierzęta błogosławcie Pana
Synowie ludzcy błogosławcie Pana
Cały Izraelu błogosławcie Pana
Kapłani Pańscy błogosławcie Pana
Słudzy Pańscy błogosławcie Pana
Dusze sprawiedliwych błogosławcie Pana
Wszyscy święci błogosławcie Pana
Chananiaszu, Azariaszu, Miszaelu błogosławcie Pana

Chwalcie Go
I na wieki wysławiajcie

Bo wybawił nas z otchłani
I z mocy śmierci nas ocalił
Wyrwał nas z płonącego ognia

Wychwalajcie Pana
Bo łaskawy
Bo na wieki jego łaskawość
Wszyscy Bogobojni
Błogosławcie Pana,
Boga bogów
Chwalcie i wysławiajcie
Bo na wieki
Jego łaskawość

Z księgi Daniela 3,57-90
 
 

UWIODŁEŚ MNIE PANIE

Miłość nie zna lęku,
Miłość wieksza jest niż strach,
Gdy miłujemy braci,
To Bóg jest w nas.
My jesteśmy z Boga,
Cały świat tkwi w złym,
On ukazał miłość,
Miłość to Jego Syn.

Miłość mocniejsza niż śmierć
Zazdrość twarda jak szeol,
Uwiodłeś mnie Panie miłością,
A ja dałem się, dałem się uwieść.

Oni są ze świata,
Mówią tak, jak świat,
Świat nie poznał Boga,
Dlatego nie zna nas.
My jesteśmy z Boga,
Zwycieżamy świat
Wiekszy Ten co w nas,
Niż Ten, którego zna świat.
Kto nie umie kochać,
Ten umarły jest
To jest najważniejsze,
Żeby kochać się
Miłość nie zna lęku,
Miłość większa jest niż strach
Gdy kochamy braci,
To Bóg jest zawsze w nas.

Z Jeremiasza 20,7
Z 1 listu św. Jana 4,7-21; 5,1-3
Z Pieśni nad Pieśniami 8,6

BENEDICTUS

Błogosławion niech będzie Pan
Bóg Izraela
Bo nawiedził i odkupił Swój lud
Wzbudzająz Zbawiciela
Z domu Dawida swojego sługi
Alleluja !

A ty dziecino zwać się będziesz
Prorokiem Najwyższego,
Bo pójdziesz przed Panem
Prostować Jego drogi,
Aby prostować Jego drogi
Alleluja !

Nawiedzi nas słońce z wysoka
Tych co żyją w cieniu śmierci,
Aby skierować nasze kroki
Na drogę pokoju
Alleluja !

Miej nadzieję w Panu!

Z Ewangelii św. Lukasza 1,68-79
 

W OBLICZU ANIOŁÓW

Dzięki Ci Panie z całego serca
Twa obietnica przewyższyła Twoją sławę,
Gdy Cię wzywałem,
Tyś mi odpowiedział
Dałeś mej duszy moc i odwagę
O Panie, chwalić Cię będą
Królowie całej ziemi
Usłyszeli Twe słowa
Śpiewać będą o Twych Drogach,
Bo wiedzą, jak wielka jest Twa miłość.

W obliczu aniołów
Pragnę wielbić Cię
W obliczu aniołów
Psalmy śpiewać chcę,
Sławić będą imię Twe
Za Twą wielką miłość do mnie.

Pan jest dostojny
I widzi uniżonych
I już z daleka poznaje ludzi pysznych,
Kiedy chodzę pośród utrapienia
wyciąga rękę,
Od zła mnie wybawia,
JAHWE dokona we mnie tego co rozpoczął,
bo na wieki jego miłosierdzie,
On nie odzrzuca
Dzieła rą Swoich
O panie, o Panie
Nie opuszczaj nas

W obliczu aniołów
Pragnę wielbić Cię
W obliczu aniołów
Psalmy śpiewać chcę,
Sławić będę imię Twe
Za Twą wielką miłość do mnie.

Psalm 138

MAGNIFICAT

Uwielbia dusza moja
Pana mego moc
Raduje się me serce
W Bogu Zbawcy mym

Bo wielkie rzeczy
Czyni mi wszechmocny Bóg,
A Jego imię święte jest
EL SZADDAJ!

Himmi shifhatz jehvah
Jehili kidwarha
EL SZADDAJ!

Z Ewangelii św. Lukasza 1,46-49
 
 

GETSEMANI

Smutna jest dusza moja
Aż do śmierci
Zostancie tu i czuwajcie ze Mną
Ojcze, jeśli to możliwe
Niech Mnie ominie ten kielich
Lecz nie jak Ja chcę, ale Ty

Ojcze Mój
Jeśli nie może mnie ominąć ten kielich
Musze go wypić,
Bądź wola Twoja

Śpicie jeszcze i odpoczywacie,
Ale oto nadeszła godzina
Syn Człowieczy będzie wydany
W ręce grzeszników

Z Ewangelii wg św. Marka 14,34-41

SŁUCHAJ IZRAELU

Jedyny Pan
Prawdziwy Bóg
Wszystko co mam
Oddaję Mu
On jedynym Panem jest
SH'MA ISRAEL.

Z Księgi Powtórzonego Prawa 6,4