1. GENESIS
 2. MARANA THA
 3. JEZUS JEST PANEM
 4. PSALM 8
 5. KTO NAS ODŁĄCZY
 6. KANTYK TRZECH MŁODZIEŃCÓW W PIECU OGNISTYM
 7. UWIODŁEŚ MNIE PANIE
 8. BENEDICTUS
 9. W OBLICZU ANIOŁÓW
 10. MAGNIFICAT
 11. GETSEMANI
 12. SŁUCHAJ IZRAELU