2TM2,3

 

 

1. SZEMA IZRAEL, ADONAI ELOHENU, ADONAI EHAD
2. II PIE¦Ń SŁUGI PAŃSKIEGO
3. PSALM 13
4. SHLOM LECH MARIAM
5. JAHWE, TY¦ BOGIEM MYM
6. PSALM 34
7. PSALM 103
8. PSALM 18
9. IV PIE¦Ń SŁUGI PAŃSKIEGO
10. BˇD¬ WOLA TWOJA
11. AMEN
12. KIM JEST TA?
13. STABAT MATER DOLOROSA
14. Z Tˇ SAMˇ MIŁO¦CIˇ, W TYM SAMYM DUCHU
15. PSALM 51