PRZYJDŹ

 

 

1. GENESIS
2. MARANA THA
3. JEZUS JEST PANEM
4. PSALM 8
5. KTO NAS ODŁĄCZY
6. KANTYK TRZECH MŁODZIEŃCÓW W PIECU OGNISTYM
7. UWIODŁEŚ MNIE PANIE
8. BENEDICTUS
9. W OBLICZU ANIOŁÓW
10. MAGNIFICAT
11. GETSEMANI
12. SŁUCHAJ IZRAELU