TYMOTEUSZ W BIBLII

   Tymoteusz (z greki "Bojący się Boga") to postać Nowego Testamentu, bliski współpracownik Św Pawła. Urodził się w Listrze w Lakaonii (Azja Mniejsza) około roku 15 p.Ch.* Ojciec był Grekiem - poganinem, matka Eunice była Żydówką. Od najmłodszych lat był wychowywany w pilnym czytaniu Ksiąg Świętych. Jego matka, babka Lois jak i sam Tymoteusz zostali nawróceni i ochrzczeni podczas pierwszej podróży misyjnej Św. Pawła i jego pobytu w Listrze.
   Kiedy Św. Paweł podczas swojej drugiej podróży misyjnej (50-53 p.Ch.) odwiedza Listrę zostaje mu polecony Tymoteusz jako człowiek prawy i bogobojny. "Bracia z Listry dawali o nim dobre świadectwo" (Dz 16:1-2). Św. Paweł wybiera go na swojego ucznia i towarzysza, potem niejednokrotnie będzie wysyłal Tymoteusza w trudne i poufne misje jako swego zaufanego ucznia.
    "Paweł postanowił zabrać go z sobą w podróż. Obrzezał go jednak ze względu na Żydów. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem" (Dz 16:3). Obrzezanie wiązało sie z ówczesnym prawem, według którego dzieci z mieszanych małżeństw powinny trzymać się religii matki. Pozwoliło to w zaakceptowaniu Tymoteusza przez Żydów i przełamaniu ich oporów religijnych.
    Podczas tej podróży pozostaje Tymoteusz wraz z innym współpracownikiem Św. Pawła - Sylasem w Berei (Macedonia), po czym spotyka się z Św. Pawłem ponownie w Koryncie. (Dz 17:13-15, Dz 18:5). Na polecenie Apostoła wraz z Erastem zostaje wysłany do Macedonii (Dz 19:22) następnie towarzyszy Św. Pawłowi w podróży do Syrii (Dz 20:3-4)
    Na polecenie Św. Pawła Tymoteusz pracuje i naucza we wspólnotach chrześcijańskich w Tesalonice "A Tymoteusza brata naszego i sługę Bożego w głoszeniu Ewangelii Chrystusa, wysłaliśmy, aby was utwierdził i umocnił w waszej wierze" (1Tes 3:2), Koryncie "Dlatego to posłałem do was Tymoteusza, który jest moim synem umiłowanym i wiernym w Panu, aby wam przypomniał drogi moje w Chrystusie i to, czego nauczam wszędzie, w każdym kościele." (1Kor 4:17, a także 1Kor 16:10) i Efezie "Jak prosiłem cię, byś pozostał w Efezie, kiedy wybierałem się do Macedonii, [tak proszę teraz], abyś nakazał niektórym zaprzestać głoszenia niewłaściwej nauki" (1Tm 1:3).
    Tymoteusz nazywany jest przez Św. Pawła jako współpracownik (Rz 16:21) synem umiłowanym (1Kor 4:16), bratem (2Kor 1:1, Kol 1:1, Flm 1, Hbr 13:23), sługą Chrystusa Jezusa (Flp 1:1), dzieckiem w wierze (1Tm 1:2 ,1Tm 1:18 ,2 Tm 1:2).
    W Nowym Testamencie umieszczone są dwa Listy Św. Pawła do Tymoteusza. Powodem napisania pierwszego z nich była szczególna troska o Kościół w Efezie, którego Tymoteusz był biskupem, a od którego żąda Apostoł stałej czujności wobec niebezpieczeństw grożących wierze, występowania z autorytetem, stanowczo i bez kompromisów, gdy chodzi o nauczanie.
    Drugi list jest ostatnim natchnionym pismem Św. Pawła i traktowany jako testament "Apostoła Pogan". Dziękuje on w nim za wiarę Tymoteusza, wymagając od niego męstwa w głoszeniu Ewangelii i strzeżenia depozytu wiary, pracy na wzór dobrego żołnierza. Poucza jak walczyć z herezją i zwraca uwagę na ludzką przewrotność. Wraz z listem do Tytusa nazywane są listami pasterskimi.
    Po śmierci Św. Pawła Tymoteusz pozostał w Efezie jako biskup. Poniósł męczeńką śmierć za czasów Domicjana przez ukamienowanie w roku 97, mając wtedy przeszło 80 lat. Relikwie Św. Tymoteusza zostały w 356 roku przeniesione z Efezu do kościoła Św. Apostołów w Konstantynopolu. W tradycji katolickiej występuje wraz z Tytusem - biskupem Krety. Świętem Św. Tytusa i Tymoteusza jest 26 styczeń.
    W ikonografi ukazywany jest jako biskup w średnim wieku (fresk w katolikonie Św Neofita na Cyprze). W kapie z ksiegą i choragwią w Kronice Świata Schedla z 1493 roku. Od XII wieku występuje jako jeden z dwóch biskupów obecnych przy śmierci Marii (mozaika w Martorana, Palermo). Męczeńską śmierć ukazuje też inicjał Pasjonatu Stuttgardzkiego (1130 rok).

* Wszystkie daty po roku 0; Chrystus narodził się ok 6 lat wcześniej.